เก๊าท์ เก๊า เกาต์ GOUT สาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง

ภาพรวม เก๊าท์เป็นรูปแบบธรรมดาและซับซ้อนของโรคข้อที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ เราสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของมันได้ด้วยการ อาการที่เกิดขึ้นฉับพลันทันใด การถูกโจมตีด้วยอาการปวดรุนแรง, อาการบวม, อาการแดงแข้งกดเจ็บ ในข้อต่อ โดยมักจะเป็นข้อที่หัวแม่เท้า...

โรคไตภัยที่ซ้อนในความเค็ม (Kidney Disease)

“รสเค็ม” คนไทยส่วนใหญ่มักติดการรับประทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะรสเค็ม แบบไม่รู้ตัว เพราะมีอาหารหลายประเภทที่มีความเค็มซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมหลักของการเกิดโรค ไตเรื้อรัง คนไทยประมาณ 17.6% ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 7,800 คนต่อปี...

ไหวไหม ถามไตเธอดู

ถ้ายังสงสารไต ลด ละ เลิก อาหารแปรรูป สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป และเริ่มทำอาหารกินเอง แบบปรุงน้อยๆบ้าง ด้วยความห่วงใย และห่วงไตนะ ขอคุณข้อมูลจาก เพจ ลดเค็ม ลดโรค,...

โรคเก๊าท์ ปวดเก๊าท์ การบำบัด

โรคเก๊าท์ฉบับย่อ โรคเก๊าท์ มีสาเหตุมากจากการสะสมของกรดยูริคในร่างกายตามข้อมาก จนทำให้เกิดอาการอักเสบ กลายเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง กรดยูริคอาจตกตะกอนในไต หรือ ทางเดินปัสสาวะทำให้เป็นนิ่ว หรือ ไตวายเรื้อรังได้...