line

ฉีดวัคซีน บริจาคเลือดไม่ได้ ❓
.
คนที่ฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดได้
ถ้าไม่มีอาการข้างเคียง ให้เว้น 1 สัปดาห์
.

#Gelplus 💚 #เจลพลัส #arokagel #อโรคาเจล #ฉีดวัคซีน #บริจาคโลหิต