line

เมื่อเราหยุดทานอาหารเสริม Gel
ตอนสุขภาพขึ้นสูงแล้ว
ก็เสมือนเราเดินย่ำอยู่กับที่ ในขั้นเดิมนั้น

แต่หากเรายังมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
ทำลายสุขภาพต่อเนื่อง

เช่น
-มลภาวะเป็นพิษ
-พักผ่อนไม่เพียงพอ
-ไม่ออกกำลังกาย
-ทานของไม่มีประโยชน์
-ไม่ทานผักและผลไม้ให้เพียงพอ

จะเหมือนร่างกายเราค่อยๆ เดินลงจากบันได
มาทีละขั้น เรื่อยๆ
จนลงมาระดับขั้น 1-3 อีกก็จะกลับมาป่วยได้อีก 😁

ดังนั้นการทาน Gel+ ต่อเนื่อง
จึงจะช่วยให้บำรุงสุขภาพ
รักษาสุขภาพให้อยู่ขั้นสูงได้ตลอด
ถ้าต้องการประหยัด ก็อาจทาน Gel+ แค่วันเว้นวันก็ได้