line

สวัสดีวันหยุดยาว สงกรานต์ครับ
สั่งของวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวสงกรานต์
คือวันจันทร์ ที่ 12 เม.ย.

กลับมาส่งของได้อีกครั้ง
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน นะครับ 🙏🏻

ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลจากโรคภัย และไวรัสต่างๆ