line

📌 นวัตกรรมอาหารเสริมในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างมากมาย แล้วคุณทราบหรือไม่?ว่าอาหารเสริมที่คุณเลือกมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ?

.

🌟วันนี้ JOEL ROCKWOOD VP of Research & Development

มาอธิบาย ครบจบใน clip เดียว🌟

.

ปัจจุบันมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ตื่นตัวและหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาอาหารของโลกในปัจจุบันและอนาคต จึงมีทิศทางไปยังการพัฒนานวัตกรรมอาหารในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น💛

.

ด้วยนวัตกรรมของเจลพลัสใช้เทคโนโลยีในการผลิตเจลทำให้สารอาหารที่สำคัญมีคุณประโยชน์ดีกว่าเดิมทำให้สารอาหารแต่ละตัวมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าร่างกายต้องการสารอาหารแบบไหนเมื่อทานเจลพลัสจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ นับได้ว่าเจลพลัสก้าวสู่นวัตกรรมใหม่สู่ความสำเร็จ 💛

#GelPlus