line

💉 ปีนี้โรคระบาดหนักกว่าปีที่แล้ว ถึง10เท่า ❗ คนไทยติดเพิ่มขึ้นถึง 100เท่า ❗
.
สงกรานต์นี้ห่วงโรคระบาดหนักกว่าปีที่แล้ว ถึง10 เท่า เพราะมาตรการต่างๆน้อยกว่าปีที่แล้ว เท่ากับว่าความรุนแรงของโรคระบาดปีนี้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วถึง 100 เท่า
.
ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองหยุดยาวนี้เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้เป็นอย่างดีและจะกระทบกับผู้ใหญ่ที่สูงอายุและโอกาสเกิดโรคหรือความรุนแรงก็จะมากตามอายุ
.

#ดูแลหรือป้องกันตัวเองจากโรคระบาดในตอนนี้เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก 💚

#Gelplus