line

สัญญาณเตือนโรคระบาด ❗ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้ก่อนดีที่สุด
.
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลายและเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง
.
เราควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม โดยการเสริมสร้างระบบภูมิคุมกันให้แข็งแรง ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากโรคระบาดนี้ได้
.

#Gelpluslส่งเสริมให้ทุกคนเพิ่มภูมิต้านทานเพื่อห่างไกลจากโรคระบาด 💚