line

🌟 VDO คลิปรวมบรรยากาศงาน GelPlus Grand Opening นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่ดีที่สุดของปี 🌟
.
ที่สมาชิกทุกท่านมาร่วมยินดีพร้อมด้วยการเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมยินดีในงาน GelPlus Grand Opening ในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก้าวไปสู้ 300 ล้าน ไปด้วยกัน
.
ขอบคุณครับ 🙏