line

เชื่อมั่นและปลอดภัยกับ GelPlus
มาตรการป้องกันความปลอดภัย จากวิกฤตไวรัส Covid -19
.
เราห่วงใยคุณเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
ทางเจลพลัสมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับทุกท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก Laboratoire HUCKERT’S INTERNATIONAL Mastered Disinfection เป็นประจำทุกๆเดือน
.

#GelPlus