line

ไต

รู้ไวเข้าใจเรื่องไต - ความรู้ สาเหตุ การฟื้นฟูดูแล ไตเสื่อม ไตวาย เรื้อรัง

รู้ไว้เช้าใจเรื่องไต – ความรุ้ สาเหตุ การฟื้นฟูดูแล ไตเสืาอม ไตวาย เรื้อรัง เบาหวานลงไต เก๊าท์ลงไต กรดยูริค นิ่วในไต การใช้โภชนาการบำบัด ผสานสารอาหารธรรมชาติ 

การบริโภคไส้กรอก หากมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ร่างกายได้รับสารไนไตรต์ ในปริมาณสูงเกินกว่าค่าปลอดภัย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า ไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโปรตีน...

เลือกทานไส้กรอกอย่างไร