line

ถ้ายังสงสารไต ลด ละ เลิก อาหารแปรรูป สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป และเริ่มทำอาหารกินเอง แบบปรุงน้อยๆบ้าง ด้วยความห่วงใย และห่วงไตนะ

ขอคุณข้อมูลจาก เพจ ลดเค็ม ลดโรค, loverenal.com