line

เก๊าท์ เก๊า เกาต์ GOUT สาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง

ภาพรวม เก๊าท์เป็นรูปแบบธรรมดาและซับซ้อนของโรคข้อที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ เราสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของมันได้ด้วยการ อาการที่เกิดขึ้นฉับพลันทันใด การถูกโจมตีด้วยอาการปวดรุนแรง, อาการบวม, อาการแดงแข้งกดเจ็บ ในข้อต่อ โดยมักจะเป็นข้อที่หัวแม่เท้า...

โรคเก๊าท์ ปวดเก๊าท์ การบำบัด

โรคเก๊าท์ฉบับย่อ โรคเก๊าท์ มีสาเหตุมากจากการสะสมของกรดยูริคในร่างกายตามข้อมาก จนทำให้เกิดอาการอักเสบ กลายเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง กรดยูริคอาจตกตะกอนในไต หรือ ทางเดินปัสสาวะทำให้เป็นนิ่ว หรือ ไตวายเรื้อรังได้...