line

โรคไตภัยที่ซ้อนในความเค็ม (Kidney Disease)

“รสเค็ม” คนไทยส่วนใหญ่มักติดการรับประทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะรสเค็ม แบบไม่รู้ตัว เพราะมีอาหารหลายประเภทที่มีความเค็มซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมหลักของการเกิดโรค ไตเรื้อรัง คนไทยประมาณ 17.6% ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 7,800 คนต่อปี...

ไหวไหม ถามไตเธอดู

ถ้ายังสงสารไต ลด ละ เลิก อาหารแปรรูป สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป และเริ่มทำอาหารกินเอง แบบปรุงน้อยๆบ้าง ด้วยความห่วงใย และห่วงไตนะ ขอคุณข้อมูลจาก เพจ ลดเค็ม ลดโรค,...