line

วิตามินดี (Calciferol)

วิตามินดี (Calciferol) วิตามินดี (Calciferol) วิตามินดีหรือแคลซิเฟอรอล เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมัน พบในเนย นม ปลาที่มีไขมันสูง ไข่แดง ธัญพืช ร่างกายเราสร้างวิตามินดีเมื่อสัมผัสกับแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า 15 นาที สัปดาห์ละ 2-4 ครั้ง...

วิตามินซี (Ascorbic acid)

วิตามินซี (Ascorbic acid) วิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ สลายตัวเร็วเมื่อตั้งทิ้งไว้ในอากาศ โดนแสง และความร้อน จึงพบการขาดได้ง่าย เพราะสูญเสียไปในขั้นตอนการปรุงอาหารได้ง่าย...

วิตามินบี 12

วิตามินบี 12 (Cyanocobalamin) วิตามินบี 12 วิตามินบี 12 หรือไซยาโนโคบาลามีน พบในสัตว์เท่านั้น ไม่พบในพืช จึงทำให้ผู้รับประทานมังสวิรัติขาดวิตามินนี้ และคนที่ผ่าตัดกระเพาะทิ้งจะขาดวิตามินบี 12 เนื่องจากกระเพาะสร้างสารอินทรินซิค แฟคเตอร์ (Intrinsic factor)...

วิตามินบี 9 (โฟเลต)

วิตามินบี 9 (โฟเลต) วิตามินบี 9 หรือโฟเลต เป็นวิตามินในกลุ่มวิตามินบี ซึ่งเป็นวิตามินประเภทละลายในน้ำ อาจเรียกว่า วิตามินบี 9 หรือวิตามินเอ็ม โฟเลตพบได้ในอาหารทั่วไป โดยเฉพาะผักจะมีมาก ผักชนิดแรกที่พบคือ ใบโฟเลียม (Folium leaf) จึงนำมาตั้งเป็นชื่อของวิตามินโฟเลต...

วิตามิน บี7 ไบโอติน

วิตามิน บี7 (B7) (ไบโอติน) วิตามินบี 7 หรือไบโอติน (Biotin) จัดอยู่ในสารประกอบเดียวกับวิตามินบี มีอีกชื่อว่า วิตามินบีดับเบิลยู (Vitamin BW) หรือวิตามินเอช (Vitamin H) ซึ่งมาจากภาษาเยอรมันว่า Haar และ Haut...

วิตามินบี 6 (B6)

วิตามิน บี6 (B6) วิตามิน บี6 หรือไพริดอกซิน (Pyridoxine) เป็นคำที่ใช้เรียกรวมกันของกลุ่มสารที่มีโครงสร้างคล้ายกันและทำงานร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วยไพริด็อกซิน ไพริด็อกซาล และไพริด็อกซามีน ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ โดยจะถูกขับออกจากร่างกายภายใน 8...