การควบคุมอาหารลดเก๊าท์ ทานโปรตีนจากพืช ผัก พืชที่มีแป้งให้พลังงาน